СКАНДАЛНИ ВРЪТКИ И ЗАМАСКИРАНИЯ НА МАЯ МАНОЛОВА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ И ДОХОДИ! ПЪЛЕН АНАЛИЗ И СЪПОСТАВКИ!

Трябва да прочетете

Преди известно време Мая Манолова коментира във фейсбук, медийните публикации за имота на дъщеря си Ралица. Твърди, че надлежно си е подавала декларациите през годините и декларирала имотното си състояние, както и доходите. Каза, че появилите се информации са некоректни внушения и „че абсолютно всичко е декларирано и нямала никакво притеснение да предоставя информация“.

Това нейно изказване провокира АФЕРА да анализира всичките й декларации, които са подадени от нея през годините. До сега нито една медия не е правила анализ за съответствие между декларираните доходи и притежаваното имущество, съответно за съпоставка на декларирани доходи и имущество на Мая Манолова. По- долу в таблицата са нанесени данните от декларациите й подавани през годините и съответно всяка декларация е анализирана.

Това, което направи АФЕРА не е компромат, а реалната истина на база подадените й декларации.

ДЕКЛАРАЦИИ ПОДАДЕНИ ОТ МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА за периода 2007 – 2019 г. по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Какво се установи, като се анализираха и съпоставиха декларираните доходи и имущество на Мая Манолова?

1.Подадена декларация от 2008 г. за доходите от 2007 г.
Кредит 100 000 евро, равностойност 195 000 лв.; Доходи (адвокатски хонорар) – 44 600 лв. Налични парични средства 43 000 лв. (от предходни години – адвокатски хонорар)

2. Подадена декларация от 2009 г. за доходите от 2008 г.
Кредитът намаля на 93 700 евро, равностойност 183 260 лв.; Налични парични средства – 44 500 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 33 375 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 11 740 лв. Доходите, които е декларирала са 77 875 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

3. Подадена декларация от 2010 г. за доходите от 2009 г.
Кредитът намаля на 87 159 евро, равностойност – 169 960 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 33 862 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 13 300 лв. Доходите, които е декларирала са 33 862 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

4. Подадена декларация от 2011 г. за доходите от 2010 г.
Кредитът намаля на 79 391 евро, равностойност – 154 812 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 34 275 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 15 148 лв. Доходите, които е декларирала са 34 275 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.

5. Подадена декларация от 2012 г. за доходите от 2011 г.
Кредитът намаля на 70 937 евро, равностойност – 138 741 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 35 025 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 16 071 лв. Доходите, които е декларирала са 35 025 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.
До тук всеки може да си направи извода, как е изплащала кредита си и с какви средства се е издържала през годините до 2011г.

6. Подадена декларация от 2013 г. за доходите от 2012 г.
Кредитът намаля на 61 736 евро, равностойност – 120 385 лв.; Доходи от друга стопанска дейност – 36 375 лв. Доходи от прехвърляне на права или имущество – 42 151 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 18 356 лв. Остатъкът от доходите, които е декларирала са 78 526 лв., включително и тези от продажба на имоти. А от тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година.
Интересното и шокиращо тук е, че през 2012 г. Мая Манолова закупува имот от София на свое име. В декларацията си с вх. № Г3272/30.04.2013 г. за периода 01.01 – 31.12.2012 г. е декларирала и следното:

Прехвърляне на притежавани имоти през предходната година:

Веднъж декларира, че дворното място с къща в строеж 1/1 е нейно, веднъж, че ½ е на бившия й съпруг Милен Петков Манолов.
Не става ясно, кое обстоятелство е вярно? И защо по този объркващ начин декларира имота?
Също така пише, че няма цена на сделката, но пък е декларирала, че 42 151 лв. са придобити от доходи от прехвърляне на права или имущество? Тук също не става ясно от къде са тези средства, при условие, че цената на сделката е 0 (нула)?
Най-фрапиращото е, че през 2012 г. апартаментът в София е закупен на стойност 110 000 лв. и че средствата са от „Продажба на дворно място с къща в строеж, в с. Жиленци , община Кюстендил“. Да, обаче веднъж е декларирано, че цена на сделката няма, а веднъж, че от тази продажба са придобити 42 151 лв.
Ако приемем, че през 2012 г. Мая Манолова е карала на фотосинтеза и всичките й доходи 36 375 лв., които е декларирала са спестени и като прибавим и тези 42 151 лв. придобити от продажба на имот, то общата сума е 78 526 лв.
Възниква и въпроса: От къде Мая Манолова е взела остатъка от 31 474 лв., за да си купи апартаменти в София – 98 кв.м и с какви средства се е издържала през годината? От тази декларация следва, че тя през 2012 г. е била на минус 31 474 лв. и с остатък от кредит на стойност 120 385 лв.

7. Подадена декларация от 2014 г. за доходите от 2013 г.
Кредитът намаля на 51 874 евро, равностойност – 101 156лв.; Тук вече фигурира и нов кредит от 20 000 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 35 465 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 19 229 лв. Остатъкът от доходите, които е декларирала през годината е 35 465 лв., с тези средства освен погасяване на кредита, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година. Също така от 2012 г. е била на минус 31 474 лв.
За да замаскира положението от подадената декларация през 2013 г., в която е видно че има несъответствия между придобитото имущество и доходите, решава през 2013 г. да текли нов кредит. Да, обаче възниква въпроса, с чии средства е закупен имота през 2012 г.? От декларацията е видно, че има недостиг на парични средства от 31 474 лв., и би следвало Мая Манолова да е живяла на фотосинтеза през 2012 г. и не само, а другите си разходи с чии средства е покривала?

8. Подадена декларация от 2015 г. за доходите от 2014 г.
Кредитът намаля на 41 765 евро, равностойност – 81 442лв.; А кредитът от 20 000 лв. става 16 294 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 34 567 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По кредита е изплатена сумата от 19 714 лв. По другия кредит остатъкът е 16 294 лв. – изплатената сума е 3 706 лв. Остатъкът от доходите през годината е 34 567 лв., с тези средства освен погасяване на кредитите, би следвало да се е издържала и покривала другите си разходи през година. Също така от 2012 г. има едни средства, които са минус 31 474 лв.
За да замаскира положението от подадената декларация през 2013 г., в която е видно че има несъответствия между придобитото имущество и доходите, през 2014 г. решава да тегли още един кредит от 47 985 лв., за да бъде още по-трудно проследяването на средствата.

9. Подадена декларация от 2016 г. за доходите от 2015 г.
Кредитът намаля на 28 957 евро, равностойност – 56 466лв.; По кредита от 16 294 лв. остатъкът е 11 667 лв. А по третия кредит остатъкът е 44 322 лв. Доходи от друга стопанска дейност – 27 675 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 24 976 лв. по втория кредит е изплатена сумата 4 627 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 3 663 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 33 266 лв. А доходите й през годината са били – 27 675 лв. Т.е. има недостиг на средства от 5 591 лв. за да си покрие кредитите. Също така от 2012 г. е била на минус 31 474 лв. Същевременно декларира и нещо много шокиращо. „Кредит – деклариран в предходни години. В полза на партньор във фактическо съжителство 80 000 лв. Простата сметка показва следното: Т. е. от тези три кредита, които е теглила, част от тях – 80 000 лв. е дала „В полза на партньора във фактическо съжителство“.
Тук възникват много интересни и фрапиращи въпроси: Какво значи кредит в „предходни години – 80 000 лв.“, нали кредита от 100 000 евро е изтеглен уж за жилището на дъщеря й Ралица? За кои кредити от предходни години става въпрос? С чии средства и от кой кредит е закупен през 2012 г. другия апартамент в София, който е на името на Мая Манолова?

10. Подадена декларация от 2017 г. за доходите от 2016 г.
Кредитът намаля на 16 045 евро, равностойност – 31 288 лв.; По кредита от 11 667 лв. остатъкът е 8 000 лв. А по третия кредит остатъкът е 40 379 лв. Доходи от друга стопанска дейност не е декларирала. Интересна подробност и е факта, че през 2016 г. се прави и следната врътка с кредитите: Закупен е имот от с. Рударци, община Перник с обща площ 1013 кв.м., като застроената площ е 153 кв.м. Имотът е закупен през 2015 г. на името на Ангел Найденов. Мая Манолова е пропуснала да декларира този факт в декларацията си, която е подала през 2016 г., а тогава е живеела с него на съпружески начала. Сумата, която е платена за имота е 135 000 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 25 178 лв. по втория кредит е изплатена сумата 3 667 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 3 943 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 32 788 лв. А доходи през годината не е декларирала. Т.е. от това следва, че е изплатила по кредите сумата от 32 788 лв. без да има доходи (това е видно от подадената декларация), като през 2012 г. е била на минус 31 474 лв. Също така е декларирано, че е закупен имот от Ангел Найденов със „собствени средства, личен кредит и кредит, изтеглен от съпругата“. Сумата, която е платена за имота е 135 000 лв.

11. Подадена декларация от 2018 г. за доходите от 2017 г.
Кредитът намаля на 3 209 евро, равностойност – 6 275 лв.; По кредита от 8 000 лв. остатъкът е 4 016 лв. А по третия кредит остатъкът е 36 134 лв. Доходи от трудови доходи – 58 010 лв. Доходи на съпруга 50 927 лв. Кредитна карта на мая Манолова със сумата 2912 лв. Също така са декларирани нейни спестявания от предходни години общо 2607 лв. и спестявания на съпруга й Ангел Найденов общо – 20 554 лв. Ангел Найденов е плащал и вноска за лек автомобил, марка мерцедес, като цената по договора е 3 840 лв. Направил е и вложение в инвестиционни фондове, сумата от 15 000 лв.
Забележка: От декларираното следва следното: По първия кредит е изплатена сумата от 25 013 лв. по втория кредит е изплатена сумата 3 984 лв., а по третия кредит е изплатена сумата 4 245 лв. Общо по кредитите е изплатена сумата от 33 242 лв. Другите разходи по автомобила, инвестиционните фондове на съпруга й са на обща стойност 18 840 лв. Доходите на двамата са били общо 108 937 лв. , като през 2012 г. има минус 31 474 лв. Закупен е и имота в с. Рударци за 135 000 лв.
Т. е. това, което се установява е, че разходите са на стойност 218 556 лв, а доходите 108 937 лв.

12. Подадена декларация от 2019 г. за доходите от 2018 г.
В декларацията подадена през 2019 г. Мая Манолова е пропуснала да декларира, как и по какъв начин е изплатен остатъкът от първия кредит от предходната година на стойност 6 275 лв., с който по нейни твърдения е платено жилището на дъщеря й Ралица (кредит от 195 000 лв.). За втория кредит също няма информация, как и с какви средства е погасила остатъка от кредита на стойност 4 016 лв. В декларацията й има информация единствено за третия кредит, че остатъкът е 31 565 лв. Т. е. има плащане по третия кредит от 4 569 лв. Интересна подробност е, че през 2019 г. Мая Манолова декларира, че има още един изтеглен кредит през 2018 г., като Ангел Найденов е съдлъжник.
Най-вероятно този кредит е изтеглен, за да се направи следващата врътка, с цел прикриване на несъответствието от 2017 г. за сумата от 108 937 лв. и да не могат да се проследят приходите и разходите й.

Този анализ е направен на базата на декларираните средства от декларациите на Мая Манолова. От тези суми не са приспадани разходите, с които би следвало да се е издържала и покривала и другите си разходи през тези близо 13 години, като купуване на роклички и костюмчета, както и най-важното фризьорските услуги, които ползва всеки ден и др.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини