МИНИСТЪРКА НЕ ЗНАЕ ЗА КРЕДИТИТЕ НА ПЕЕВСКИ И АКЦИИТЕ НА ПИБ. ГДНП, ДАНС, БНБ И ПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВАТ ББР

Трябва да прочетете

Половин година – от май 2021 г. насам  продължава проверката на Българската банка за развитие (ББР) ЕАД на кредитите към дружествата, свързани с депутата от ДПС Делян Славчев Пеевски. Докладът за проверката все още не е постъпил, гласи официалното писмо на служебния министър на икономиката Даниела Везиева до Министерския съвет  и „Биволъ“. Същевременно Главна дирекция „Национална полиция“  при МВР проверява сигнала на “Биволъ”.  А паралелно в държавната банка върви проверката на БНБ, ДАНС и Прокуратурата, става ясно от писмото на министърката. Върховнатa касационна прокуратура (ВКП) отделно проверява как колекторската компания „Св. Георги Груп“ ЕАД е получила кредит от ББР, който според Даниела Везиева е законен и се обслужвал редовно. Везиева обяснява и как ББР е закупила акциите на ПИБ, като сделката започва да изглежда едва ли не перфектна. 

Кирил Петков и “разпитът” му на топмениджмънта на ББР (Снимка: “Капитал”)

Служебното правителство на Стефан Янев, назначено от президента Румен Радев, донякъде запазва бюрократичния стил, наложен през 12-те години на диктатурата на експремиера Бойко Борисов и клептократската му политическа партия ГЕРБ.

Продължаваме подмяната…

4-5 месеца министърът на икономиката Кирил Петков не е отговорил и дума пред „Биволъ“ относно сигналите на медията ни до Комисията „Mанолова“, до президента и премиера във връзка със ситуацията в ББР – кредитите към Делян Пеевски, сделката за придобиване на акциите на „Първа инвестиционна банка“ АД и съмнителните сделки с колекторската компания „Свети Георги Груп“ ЕАД.

Накрая, след като всеки месец Отдел „Приемна“ към Министерския съвет изпращаше по писмо до Министерството на икономиката с напомнянето да отговорят незабавно на „Биволъ“ за ББР, наследилата Кирил Петков министърка Даниела Везиева отговаря доста формално в 5 страници.

От 5-те страници (вижте документа в неговата цялост долу) над половината са общоизвестни факти, извадки от нормативните актове и публични решения. Отговорите по същество от страна на служебната икономическа министърка общо взето се ограничават с „липсата на информация“ по текущите многобройни проверки и разследвания.

Припомняме, че Даниела Везиева е била зам.-министър на икономиката, когато ведомството е оглавявано от Божидар Лукарски (СДС – „Реформаторски блок“) в кабинета “Борисов – 2” между 2014 и 2017 г. През 2018 и 2019 г. тя заема също интересния пост на съветник на председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), тоест няма как да не е запозната с „банковите врътки” на последните ресорни министри в кабинета „Борисов – 3“ като Емил Караниколов и наследилия го заместник (по съвместителство председател на Надзорния съвет на ББР) Лъчезар Борисов.

Лъсналият при #ФурмиГейт Караниколов, както е известно, бе отстранен от заемания пост на министър на икономиката, заради свързаност с Делян Пеевски, по думите на бившия министър-председател Бойко Борисов. Прозира силна доза приемственост между кадровата политика на бъдещия премиер Кирил Петков и тази на длъжностни лица от трите правителства на Бойко Борисов, гравитирали около Делян Пеевски.

Проверката за кредитите за Пеевски – доникъде?

Над 6 месеца 2 служебни кабинета и двама служебни министри на икономиката – Кирил Петков и наследилата го Даниела Везиева, не са в течение за това какво е станало с проверката на ББР за кредитирането на дружествата около депутата на ДПС Делян Славчев Пеевски.

„Що се отнася за наличието на кредити на Делян Пеевски като физическо лице или като собственик, съдружник, управляващ и представляващ търговски дружества-клиенти на Банката, приложено Ви представям отговор, наш изх. No. 02-00-38 от 26.08.21 г., до г-н Йордан Цонев-народен представител в 46-то НС, касаещ въпроса с кредитите.  

В контекста на отговора, към настоящия момент в министерството на икономиката не е получен окончателен доклад от ББР ЕАД за резултата от проверката за наличие на кредити, който доклад ще бъде изискано да представи на министерството.“

Делян Пеевски преди диетата “Магнитски” (Снимка: FrogNews)

Даниела Везиева уверява, че още през юли, когато сигналът на „Биволъ“ до президента Румен Радев и служебния министър-председател Стефан Янев е подаден официално, е надлежно уведомена и ГД „Национална полиция“.

„Сигналът на „Биволъ“ е изпратен и до МВР, където е образувана проверка от Главна дирекция „Национална полиция“. По повод на проверката е отправено искане от ГДНП до министерство на икономиката, на което е отговорено с наше писмо, изх. No. 24-00-108 от 23.07.2021 г.“.  

Според Даниела Везиева обаче не липсвали и други проверки в ББР от страна на регулаторните и компетентните институции, за които тя споменава в писмо до МС и „Биволъ“.

„В „Българската банка за развитие“ ЕАД се извършват проверки от компетентните органи – БНБ, ДАНС, Прокуратура, но не разполагаме с официална информация за резултатите т проверките“.

Това означава ли, че министърът разполага само с неофициална информация за извършваните от службите и банковия регулатор проверки в най-богатото държавно дружество под шапката на икономическото ведомство?

Няма нито дума за санкциите по Закона “Магнитски” и списъка на ексминистъра на финансите Асен Василев по повод лицето Делян Славчев Пеевски в официалното писмо на Даниела Везиева.

 

Scanpage 0

Писмо на Даниела Везиева до Министерски Съвет и "Биволъ" (Източник: "Биволъ")

Инвестицията на ББР в ПИБ била законна борсова сделка?

Не е много по-ясен и бюрократизираният от юристите отговор на служебния министър на икономиката Даниела Везиева и за сделката за придобиване на акциите на Първа инвестиционна банка (ПИБ) АД от страна на ББР, извършено по настояване на експремиера Бойко Борисов и бившия му финансов министър Владислав Горанов.

Стоян Мавродиев и Бойко Борисов (Снимка: “Капитал”)

Министърката припомня, че „както е известно, с Решение 612/23.07.2020 г., Комисията за защита на конкуренцията се произнася, че придобиването от страна на ББР на 18,35% от капитала ПИБ АД през Българска фондова борса, като придобиването е вписано в книгата на акционерите, поддържана от „Централен депозитар“ АД“.

Става ясно обаче, че всички процедури на ниво управата на банката и регулатора – КЗК, са минали само за един ден.

„Информацията, с която разполага министерство на икономиката е, че емисионната стойност на акциите от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД е определена с решение на Управителния съвет, взето на 22.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на 22.04.2020 г., при спазване на изискванията на чл. 176 от ТЗ и е залегнала в проспекта на първично публично предлагане, одобрен от Комисията за финансов надзор на 23.04.2020 г.“.

Пояснява се, че предишният УС на ББР ЕАД по време на министър Владислав Горанов е  едва ли не напълно бил спазил законовата процедура по сделката, нищо, че се е бързало и всичко е подготвено за ден.

Даниела Везиева цитира Международния стандарт за финансово отчитане 13 (МСФО 13), според който „справедлива стойност“ на акциите на ПИБ трябвало да отговаря на определението:

„Цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване“.

Според служебната министърка, ПИБ е била закупена едва ли не след анализиране на целия регионален пазар на кредитните институции:

„За референция са използвани и пазарни коефициенти на банки аналози в Централна и Източна Европа“.

Накрая, Даниела Везиева обяснява как е постигната цената на акция за ПИБ, платена от ББР, при положение, че е била почти двойно над тази на Българската фондова борса към онзи момент от лятото на 2020 г.

„Взета е предвид и балансовата счетоводна стойност на акция (8,87 лв.), която съществено надхвърля пазарната цена на акциите на емитента“.

Според ресорната министърка, „ по този начин аналитично е била достигната средноаритметичната стойност от 5,93 лв. на акция“.

Не е ясно вярва ли наистина Даниела Везиева, че нейният предшественик на поста в кабинета „Борисов“ Емил Караниколов и тогавашният финансов министър Владислав Горанов са били толкова добри професионалисти, че са издействали и „намаление“ на цена на акция за ББР.

Владислав Горанов и Емил Караниколов “уредиха” ББР с акциите на ПИБ над пазарната цена (Снимка: News.bg)

Защото тя пише по повод крайната цена, надхвърлила, като е известно, двойно борсовата, следното:

„Емисионната стойност на акция от 5 лв. е определена след допълнително приложена отстъпка от 15%, с цел привличане на по-широк интерес към емисията“.

Бившата съветничка на Кирил Петков, наследила от него икономическото ведомство, цитира и законодателството, очевидно, за да успокои МС и медията ни, че няма проблем с изкупените от ББР акции на ПИБ.

„Балансова стойност на акция“ съгласно параграф 1, т.20 ДР на ЗППЦК (Закон за първичното публично предлагане на ценни книжа – бел. ред.) се определя въз основа на баланса на емитента като собствен капитал на емитента, разделен на броя издадени акции“.

Накрая се оказало, че капиталът на ПИБ е бил почти 1 милиард лева – 975,9 млн. лв., което, според писмото на Даниела Везиева, обяснява стойността на акциите й.

През декември 2014 г. Георгиус Георгиу продава на Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев фирма, която държи 8% от акциите на ПИБ.

„Към 31.12.2019 г. стойността на собствения капитал по консолидирания баланс на ПИБ АД е 975 944 хил. лв., като балансовата стойност на акция на консолидирана основа възлиза на 8.87 лева“.

Не е ли  работа на служебните министри да направят пълна ревизия на решенията на предишните управляващи в кабинета „Борисов“, а не да потвърждават „законността“ на действията им, довели до загубата им на изборите?

Нито дума в “писаниците” на юристите на министерството няма и за усилия, които би трябвало да се полагат, за да се накара ПИБ да  изкупи обратно дела си, придобит от ББР.

Припомняме, че “Биволъ” в качеството си на партньор на WikiLeaks първи е цитирал грамите на бившия посланик в София Джон Байърли, който преди години споменава ПИБ като една от “банките – гнили ябълки” на българския пазар (вижте поредицата на “Биволъ” #ФалираЛиПИБ). 

Сделката с колектора „Св. Георги Груп“

Същевременно ВКП проверява кредитирането  от страна на ББР на дружеството „Свети Георги Груп“, признава Даниела Везиева:

„Полученият кредит от „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) е предмет на проверка от Върховна касационна прокуратура, отдел 01 „Специализиран“ от 2020 г., но в министерството на икономиката няма информация за резултатите от нея“.

По-рано тя прави отново дълъг преглед на описваните вече от институциите и медиите факти за сделката. Даниела Везиева възлага отговорността за сделката с колекторската компания за изкупуване на просрочените задължения на клиентите им върху две банки.

Тя разделя сделките на две части: „Преговорите по първата част стартират през 2019 г. между „Общинска банка“ АД и „Юробанк България“ АД от една страна и „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) от друга страна, като предмет на сделката е изкупуване на големи портфейли с просрочени вземания“.

“Анализиране” на грамата “Гнили яълки” в ефира на Би Ти Ви (Снимка: Архив на “Биволъ”)

„Изборът на „Свети Георги Груп“ ЕАД за контрагент по договорите за цесия е осъществен от страна на горепосочените две банки в резултат а преговори и тръжна процедура, като „Българска банка за развитие“ ЕАД (ББР) няма никакво участие в този процес, не е страна по сключените договори за цесия и няма отношение за определяне на съдържанието на портфейлите с вземания“.

Но през същата 2019 г. ББР с принципал в лицето на тогавашния министър на икономиката Емил Караниколов („Атака“) очевидно приема за надежден клиент „Свети Георги Груп“, без да е ясно на какво основание.

„Процедурата по финансиране с цел заплащане продажната цена по двете цесии стартира през есента на 2019 г., като в нея участва и ББР. Сключването на договора за кредит между ББР и „Свети Георги Груп“ ЕАД (ново наименование „Колект БГ“ АД) става през март 2020 г.“.

Тогавашният скандален борд на ББР под ръководството на бившия депутат на ГЕРБ и експредседател на КФН Стоян Мавродиев, бил „извършвал обстойна проверка“ на колекторската компания.

„От ББР е извършено проучване както на „Свети Георги Груп“ ЕАД, така и на свързаните с него лица, включително и на „С.Г.Груп“ ЕАД, при стриктно спазване на Насоките на Европейския банков орган относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) номер 575/2013“, пише в писмото на Везиева.

Според нея била „събрана информация за фирмата-кредитополучател и нейните действителни собственици в съответствие с (така е в текста, правописът е запазен – бел. ред.) законодателството срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

„Събрана и анализирана е финансова и счетоводна информация за кредитополучателя и свързаните с него лица, както и за техните обороти, активи, включително и персонала им“.

Според икономическата министърка, бил извършен и „икономически анализ“: „Извършена проверка на собствеността на множество недвижими имоти, обезпечаващи вземанията, предмет на цесиите“.

„Договорът е одобрен от предишното ръководство на ББР АД с мотив, че той съответства с разпоредбите на Закона за ББР и Устава на дружеството“.

Все пак, Даниела Везиева, в качеството й на отиващ си министър на икономиката в служебния кабинет на Стефан Янев, успокоява данъкоплатците, че назначеният от бившия й шеф Кирил Петков нов УС на ББР знаел кое е добро и кое е лошо.

„Въпреки това, позицията на настоящия НС (надзорен съвет – бел.ред.) на банката е, че подобен кредит не следва приоритетите на банката, указани в чл. 2 и чл. 4, ал. 1 от Закона за ББР и мисията на банката, определанв стратегията й“.

Служебнатата икономическа министърка не пропуска да похвали, ако не и да рекламира, колекторската компания, получила изгоден кредит от ББР по време на скандалното управление на групировката Борисов – Караниколов – Мавродиев.

„По информация на ББР ЕАД, към настоящия момент, кредитът се обслужва редовно, без допускане на просрочия и при спазване на поставените условия, съгласно договора за банков кредит“.

Сградата на ББР Снимка: България Он Еър

То оставаше и монополистът на пазара на колекторския бизнес да е просрочвал вноските си по кредит към държавна банка? Тогава регулаторните органи направо би следвало да бъдат закрити, поради липсата на какъвто и да било дори формален смисъл от съществуването им.

„Биволъ“ разполага с данни за част от цесиите по този казус, които ще ги публикува след съответната подготовка

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини