Окончателно: Домусчиеви ще олекнат с 25 млн. лв.

Трябва да прочетете

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно реши, че собствениците на „Български морски флот“ – братята Кирил и Георги Домусчиеви, дължат неустойки по договора за приватизация на параходството в размер на 25.3 млн. лв., а не 52.2 млн. лв., каквито бяха исканията на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК).
Окончателното решение идва, след като ВКС отхвърли искането на АППК да бъде отменено решението на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата от декември 2021 г., с което той постанови, че фирмата – собственик на „Параходство Български морски флот“ АД, „Кей Джи маритайм шипинг“ АД, дължи на държавата малко над 25.3 млн. лева неустойка по договора за приватизация от общата претенция от 52.2 млн. лв. Първи новината съобщи news.lexs.bg, като решението е публикувано на сайта на ВКС.
Генезисът на спора
На 8 август 2008 г. купувач на 70% от БМФ става германско-българският консорциум „Кей Джи маритайм шипинг“. Цената е 440.1 млн. лв. В края на август 2013 г. собственик на „Кей Джи маритайм партнърс“ вече е изцяло българският партньор в сделката – „Адванс пропъртис“, обединяващ голяма част от бизнеса на братя Домусчиеви.
Купувачът се сдобива с общ тонаж от търговски кораби 1.4 млн. DWT (дедуейт). Един от ангажиментите по договора е към десетата година след сделката купувачът да има 1.3 млн. DWT. Друго изискване е през 2018 г. средносписъчният плавателен състав да е 2360 души. Инвестициите пък трябва да са 779.9 млн. лв. в кораби. Трябва да падне и възрастта на плавателните съдове.

Осем години след приватизацията и две години преди да трябва да си плати неустойките пред държавата, „Кей Джи маритайм шипинг“ излиза с искане до арбитражния съд договорът да бъде изменен така, че ангажиментът за тонаж да бъде намален от 1.39 млн. DWT на 880 хил. DWT, а средносписъчният плавателен състав – от 2360 на 803 души. (В крайна сметка Домусчиев след намеса на ВКС загуби делото за промяна на приватизационния договор).
Държавата в търсене на 52.2 млн. лв.
Съдебната сага около неустойките по приватизационния договор беше дълга. През втората половина на 2019 г. държавата в лицето на Агенцията за публичните предприятия и контрол предяви да й бъде платена неустойка от 52 252 446 лв. пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТТП) за неизпълнение на средногодишния общ тонаж на корабите на БМФ за целия 10-годишен следприватизационен период.
Изпълнението на условието за общия тонаж се отчита в края на десетте години (т.е. за целия период от 14.08.2008 до 31.12.2018 г.), а данните за персонала се подават всяка година и там неустойките са година за година, като те са платени. На „Кей Джи маритайм шипинг“ е даден тримесечен срок да платят неустойката за тонаж.
На свой ред „Кей Джи маритайм шипинг“ завежда иск пред Арбитражния съд на БТПП, като твърди, че неустойката по приватизационния договор не се дължи, тъй като държавата е получила заместваща облага. Малко преди изтичане на давностния срок агенцията също завежда иск срещу „Кей Джи маритайм шипинг“ пред арбитража.
На 14 декември 2021 година арбитражният съд излезе с решение, че мажоритарният собственик на „Български морски флот“ дължи неустойка за неизпълнение на задължение по договора за приватизация в размер на 25.3 млн. лв. – под половината на това, което АППК претендира (52.2 млн. лв.) Арбитражът е приел, че към тонажа на БМФ трябва да се включат и корабите в строеж, както и тези под наем. Към онзи момент от БМФ изчисляват тонажа си на 1 478 007 тона.
Въпросното решение беше окончателно и задължително за страните, но всяка от тях имаше процесуалната възможност да поиска отмяната му от ВКС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини