Ето как хора на Радев източиха Кинтекс

Трябва да прочетете

Във връзка с твърдения както на лицето Александър Михайлов, понастоящем изпълнителен директор на дружеството „Национален Енергиен Оператор ЕАД“ и бивш изпълнителен директор на Кинтекс, така и на лицето Венцислав Димитров – изпълнителен директор на ДКК (Държавна Консолидационна Компания) и не на последно място на бившия служебен министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов, за това че държавният оръжеен търговец Кинтекс е бил източван чрез плащания към компанията Legacy Management Mena, регистрирана в ОАЕ, търговски посредник и консултант на Кинтекс, проведохме документална проверка и разследване по случая с цел установяване на истината.

От експерти в оръжейният сектор разбрахме, че почти всички компании от сектора, независимо частни или държавни, работят с търговски посредници и консултанти за определени пазари, поради спецификата на същите тези пазари. Тази практика е широко разпространена, не само в България, но и в световен мащаб и няма нищо нередно в нея.

От наши добре осведомени източници разбрахме, че Кинтекс е работил безпроблемно с този търговски посредник и партньор от 2015г. Като за периода 2015г. до 2022г. със съдействието на този консултант са реализирани договори в полза на Кинтекс за над 200 милиона щатски долара. Постижение с което днес Кинтекс, не само не може да се похвали, а точно обратното, дружеството отчете загуба от 2.473 милиона лева за първото тримесечие на 2023г. (приложен отчет на дружеството за първото тримесечие на 2023г.).

От извършената проверка в търговския регистър, става ясно, че от 2015г. до месец август 2022г., начело на Кинтекс са били 7 (седем) различни изпълнителни директори, а именно Иван Досков, Валери Гроздев, Александър Михайлов, Анита Великова, Явор Стойков, Иван Пенчев и Александър Павлов (приложена справка от търговски регистър).

Прави впечатление, че никой от горе упоменатите изпълнителни директори с изключение на лицето Александър Михайлов, никога не са твърдели, че компанията търговски посредник и консултант на Кинтекс, не си е вършела работата и е получавала средства безвъзмездно.

Случайно или не, единствено Александър Михайлов прави такова твърдение. Вярно ли е то, обаче? И ако е вярно, защо тогава самият Михайлов, по време на предишното си пребиваване като изпълнителен директор на Кинтекс през 2017г./2018г. не само че е превел средства в размер на 650,336.00 евро към същата тази консултантска компания (приложена справка и платежно нареждане, подписано от Михайлов), но и собственоръчно е подписал два броя анекси с нея (приложена справка и три броя анекси). Нима той самият, също е участвал в източването на Кинтекс?

Как въобще е възможно Кинтекс да е бил източван, при положение че след справка в търговския регистър, от 2015г. насам, съгласно годишните финансови отчети на компанията (тук приложени), същата е била винаги на печалба?

За 2015г. Кинтекс отчита 599,000.00 лева печалба; за 2016г. 1,151,000.00 лева печалба; за 2017г. 16,485,000.00 лева печалба; за 2018г. 21,624,000.00 лева печалба; за 2019г. 12, 273,000.00 лева печалба; за 2020г. 20,611,000 лева печалба; а за 2021г. 11,274,000.00 лева печалба.

Видно от отчетите на компанията, същата не само не е била източвана, а се е справяла изключително добре от 2015г. насам. Ясно е за всички, че дружество което се източва, няма как да отчита седем поредни години такива печалби.

На дневен ред остава въпроса, защо лицето Александър Михайлов единствен от всички изпълнителни директори управлявали дружеството от 2015г. насам, твърди че Кинтекс е бил източван?

Отговорът на този въпрос идва от последното пребиваване на Александър Михайлов като изпълнителен директор, начело на Кинтекс за периода 27.10.2021г. до 10.05.2022г. Назначена от служебният кабинет на президента Румен Радев, служебният министър на икономиката Даниела Везиева, назначава Михайлов първо в съвета на директорите на ДКК (Държавната консолидационна компания), а малко след това го прави изпълнителен директор на Кинтекс.

Друго странно съвпадение е, че в един и същи ден Михайлов е отписан като член на съвета на директорите на ДКК и вписан като изпълнителен директор на Кинтекс. Това показва справка в търговския регистър (тук приложена).

След стъпването си в длъжност, Михайлов полага неимоверни усилия, чрез различни манипулативни действия и мероприятия да прекрати договора на Кинтекс с дългогодишния търговския посредник и консултант, компанията Legacy Management Mena, като невярно твърди, че същата не извършва дейности в полза на Кинтекс.

Същият извършва тези действия съзнателно, знаейки че съгласно подписаният договор и допълнителни споразумения между Кинтекс и компанията Legacy Management Mena, Кинтекс дължи на същата просрочени парични средства в големи размери за извършените от нея посреднически услуги и дейности и знаейки, че прекратяването на договора няма да доведе до недължимост на тези средства.

В крайна сметка, Михайлов успява да прекрати договора за консултантски услуги и посредничество с компанията Legacy Management Mena, с която Кинтекс работи от 2015г. и в много бърз порядък, на 20.02.2022г. в един и същи ден подписва нов договор и допълнително споразумение към него за посреднически и консултантски услуги с никому неизвестната фирма „Албул Трейдинг“ ООД с управител Набил Атман Бахлул, открита с капитал в размер на 50 лв.(справка търговски регистър).

На същият ден (20.02.2022г.) в Кинтекс е получено придружително писмо и фактура на стойност 528,000.00 щатски долара от фирмата „Албул Трейдинг“ ООД, която на 28.02.2022г. Александър Михайлов собственоръчно нарежда да бъде изплатена (тук приложени документи).

Фирмата „Албул Трейдинг“ ООД може и да е никому неизвестна, но лицето Набил Атман Бахлул е известно от предишното подвизаване на Александър Михайлов като изпълнителен директор на Кинтекс в периода 2017-2018г. Тогава той прави плащания към регистрираната в Панама компания, Woodwork Machinery Group, чийто собственик и управител е отново лицето Набил Атман Бахлул. Сигурни сме, че това отново е съвпадение.

Важно е да се отбележи, че на 10.06.2022г. сдружение българска отбранителна индустрия академик Стефан Воденичаров излезе с официална позиция (тук приложена), че Александър Михайлов е позор със своето антибългарско поведение и че това е човек, който се самоопределя като експерт в бранша. От сдружението също задават въпроса къде са органите, призовани да защитават националната сигурност и законите на държавата като ДАНС, прокуратура и други. 

Възникват много и интересни въпроси произлизащи от действията на Михайлов, а именно каква работа успя да свърши компанията „Албул Трейдинг“ ООД в полза на Кинтекс за един ден?

Каква е реалната насрещна престация за Кинтекс, срещу тези изплатени близо 1,000,000 лева и за какво са всъщност изплатени?

Нормално ли е да се превеждат близо 1,000,000 лева държавни пари на компания открита с капитал в размер на 50 лв.?

Дали държавните средства изплатени на „Албул Трейдинг“ ООД не са всъщност били присвоени от лицето Александър Михайлов?

Дали присвояването на тези средства не е основната причина, Михайлов да прекрати договора на Кинтекс с дългогодишният консултант и посредник на компанията, фирмата Legacy Management Mena и да пренасочи дължимите към нея средства към себе си? 

Защо заведените дела от Кинтекс срещу Александър Михайлов за ощетяване на компанията с близо 1 милион лева и уронването на престижа й, бяха спряни от настоящото ръководство на Кинтекс, назначено от служебният кабинет на Румен Радев, в състав Пламен Симеонов Пешев – изпълнителен директор, Борис Николов Янчев, Милен Димитров Николов, Станислава Николова Георгиева и Николай Христов Станчев – членове на съвета на директорите?

С оглед на изнесената по-горе информация, морално и етично допустимо ли е лицето Александър Михайлов да е изпълнителен директор и да управлява новосформираното с 30,000,000.00 лева капитал по време на служебният кабинет на Румен Радев дружество „Национален Енергиен Оператор“ ЕАД, дъщерно дружество на български енергиен холдинг (БЕХ)?

Какъв опит и експертиза има лицето Александър Михайлов в енергетиката, за да заема подобна длъжност и каква е свързаността на лицето Александър Михайлов с Румен Радев, за да му даде да управлява новосформирано дружество с 30,000,000.00 лева капитал, при нулева ескпертиза на Михайлов в енергетиката?

Все въпроси на които следва да отговорят прокуратурата, ДАНС и останалите компетентни правоприлагащи и правораздавателни органи, които е крайно време да се събудят и да се задействат. 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини