Имате новина или сигнал? Изпратете ни я на имейл: [email protected]

Кандидат-кметица се забърка в скандал

Трябва да прочетете

Една портиерна от 21 кв. м в Габрово, вход към 100-годишна фабрика, се оказа толкова апетитен имот, че преписката с документите за собственост е на път да набъбне до обема на „Война и мир“. В нея освен скици, нотариални актове и обяснения в грешки, прозират съмнения за злоупотреба и името на един кмет – на Габрово Таня Христова, която от тази седмица вече е кандидат за нов мандат.

За тази сграда върви битката за доказване чия собственост е. Снимка: „За истината“
В различни периоди на 2022 г. Таня Христова, брат й и майка й, и трето лице, което няма връзка със семейството, се оказват собственици на имот – портиерна от 21 кв. м, която е вход към индустриален парцел от 27 дка, в който са производствените и складови бази на Сергей Гилин. Гилин представлява предприятието за производство на кожени изделия „Принц“, и е в борда на директорите на акционерно дружество „Чинков Пропърти“. Дружеството е собственик на почти 99% от имота на ул. „Орловска“ 154 в Габрово.
Парцелът, който не е собственост нито на продавача, нито на купувача
На входа на този имот има портиерна, която Сергей Гилин купува през 2008 г. с предварителен договор за покупко-продажба и плаща за нея 8 хил. евро. Нотариален акт обаче няма, защото в предварителния договор има условие – продавачът „Лъв“ АД да изчисти тежестите върху сградата, което така и не се случва, защото междувременно продавачът изпада в ликвидация.
Тъй като сделката не е финализирана, а оформена само с предварителен договор, въпреки, че има плащане, в началото на 2023 г. Гилин решава да си извади акт за собственост върху портиерната, която до този момент продължава да е на дружество „Лъв“. Когато започва да събира необходимите документи разбира, че портиерната нито е на „Лъв“, нито негова.
Търси се подателя на заявление
От кадастралната карта Сергей Гилин разбира, че като собственици на въпросната портиерна са вписани лица, които според него нито са носители на правото на собственост, нито на вещни права върху имота. Между тях е и той с нищожен дял.
Веднага подава сигнал за измама до Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В него посочва, че вероятно става дума за „измама, извършена от подател на заявление, заявил неистински обстоятелства в съучастие със служител на агенцията, който е заличил действителния собственик на сградата“. В този сигнал Сергей Гилин моли Агенцията да заличи заявлението, въз основа на което е направено некоректното, според него, вписване, „защото нотариалните актове се отнасят до друга сграда“.
В отговор от Агенцията признават, че има несъответствие. Същото отговарят и на изпратени от „За истината“ въпроси, като уточняват, че „с вписването в кадастралния регистър на недвижими имоти не възникват права на собственост, нито пък се лишават от такива“. Казано на разбираем език това какво пише в регистъра не е от значение.
Не една, а две портиерни
Имотът на ул. „Орловска“ 154 в Габрово е бил собственост на първите български индустриалци „Марокинджиев и синове“. Тяхна е и най-старата индустриална фабрика в България от първите години на 20 век. През 1947 г. фабриката е национализирана, а през 1994 г. реституирана.
Когато държавата национализира фабриката, е имало само една портиерна и тя не е тази, за която Сергей Гилин претендира години по-късно. Онази портиерна е била от 23 кв. м. Така, когато имотът в последствие е върнат на собственици и наследниците на Марокинджиеви, те получават и портиерната от 23 кв. м. Един от тези собственици е бащата на кметицата на Габрово, който е починал. След смъртта му неговите наследници – дъщеря, син и съпруга, по силата на наследството, получават дял от портиерната.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини