Зам.-министър брани интересите на милионерите-фармацевти

Трябва да прочетете

По време на дългото си управление като председател на Българския фармацевтичен съюз (БФС) проф. Илко Гетов изгражда трайни и взаимноизгодни отношения с платежоспособни фармацевтични компании, а от заемането на зам.-министерския пост до момента не пропуска нито една възможност да действа и/или бездейства в защита на интересите на фармацевтичната индустрията. Не е случайна и острата критика на Васил Пандов – бивш адвокат на БФС, понастоящем народен представител и зам.-председател на Комисията по здравеопазване, срещу освобождаването на проф. Гетов от председателския пост в Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
В публично обявената си позиция доц. Пандов подчертава, че позиция срещу освобождаването на проф. Гетов са изразили още съсловната организация на магистър-фармацевтите, представители на фармацевтичната индустрия и други организации.
Бившият началник на кабинета на МЗ по времето на проф. Сербезова, доц. Пандов продължава да подкрепя проф. Гетов, докато в същия момент призовава мин. Христо Хинков да си подаде оставката. Обвинява го, че прехвърля проблема с недостига на лекарствени продукти върху единствения специалист в екипа му – проф. Илко Гетов и предходния министър проф. Сербезова”.
Тази солидна публична защита на зам.-министъра е донякъде обяснима, като се има предвид, че още през първия мандат на Илко Гетов като председател на БФС Васил Пандов е избран за адвокат на съюза.
Експертизата на Илко Гетов във фармацевтичния сектор е също толкова безспорна, колкото и това, че е екипен играч. Основните му общественозначими съотборници са именно защитникът на БФС до 2021 г. адв. Васил Пандов, проф. Асена Сербезова, която наследява проф. Гетов начело на БФС, бившият зам.-мининистър на здравеопазването Жени Начева и изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании (ARPharm) Деян Денев.
На 09.11.2023 зам.-министър Илко Гетов дава интервю по БТВ, качено на сайта на МЗ, в което заявява:
“Аз за цялата система и за цялото министерство не мога да отговарям. Аз мога да дам пояснения за моите ресори, за които аз отговарям. По отношение на стратегическите документи и второто плащане на Плана за възстановяване и устойчивост, ние сме представили и предали за разглеждане и приемане абсолютно всички документи и е осигурено плащането. По отношение на Спешната помощ – тази година е поставена цел 61 обекта и те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация.”
На дадената на 27.02.2024 г. пресконференция проф. Гетов заявява, че “проблемът с липсата на инсулин и други лекарства в аптеките е поради недостатъчно добрата работа на търговците на едро“. Добавя, че се обсъждат законодателни промени за прецизиране на задълженията на всички участници във веригата на разпространението на лекарства.
За да се избегне всякакво съмнение за използване на „полулъжи, полуистини и внушения”, правим уточнение, че изложените факти са публично известни и обоснованите предположения се базират именно на проследяването на документи, както и на анализ кой се облагодетелства от действията и бездействията на зам.-министър Илко Гетов!
1. Аз за цялата система и за цялото министерство не мога да отговарям. Аз мога да дам пояснения за моите ресори, за които аз отговарям.
Не е известно поради какви съображения Илко Гетов изрично декларира, че отговаря за определени ресори, тъй като досега не е известно да му е търсена отговорност в сфера, от компетентностите на друг зам. министър на МЗ. От справка на интернет страницата на МЗ е видно, че проф. Гетов следва да осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции: „Лекарствена политика“, „Международни проекти и програми“ и отдел „Образование и квалификация“ в дирекция „Лечебни дейности“. Той отговаря и за дейността на Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и домовете за медико-социални грижи за деца.
Отделно за периода 13.09.2023г. – 15.12.2023г. проф.Гетов отговаря и за ресорите на отстранения от поста зам.-министър д-р Бойко Пенков като дирекциите „Електронно здравеопазване“ и „Лечебни дейности“ с изключение на отдел „Образование и квалификация“.
В този контекст несъстоятелни се явяват нападките на доц. Пандов към министъра по отношение на неговата подготвеност по темата за недостига на лекарствени продукти, при положение, че както отдел “Лекарствена политика”, така и дейността на ИАЛ са в ресора на проф. Гетов – изтъкнат и още единствен специалист в екипа на министъра.
Логично е именно от него, а и от предходния министър да се търси отговорност за проблема с недостига на лекарства, тъй като промяната на формулата в СЕСПА е извършена по нареждане на предходния министър, а заместника му отговаря за лекарствената политика към момента.
2. “По отношение на Спешната помощ – тази година е поставена цел 61 обекта и те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация “.
В цитираното изявление проф. Гетов умело използва именно компилация от полулъжи, полуистини и внушения, обнадежден от предстоящата ротация и очакванията за по-некритичен към неговия “екип” министър!
В частта относно Спешната помощ истина е само поставената цел – 61 обекта, в останалата част – те ще бъдат открити и пуснати в експлоатация, проф. Гетов следва да опресни паметта си с данни от доклада, който той е представил на министъра относно: Статус на изпълнение на проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 .г, по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа развитие на системата за спешна медицинска помощ” предстои обявяване на обществена поръчка за 23 бр. обекта, които към момента нямат избран изпълнител. Допълнително, поради различни причини по време на изпълнението на проекта, за 8 бр. обекта се налага извършване на препроектиране, като за целта трябва да бъде проведена обществена поръчка за избор на изпълнител.
Следователно дали и кога обектите ще бъдат изпълнени и пуснати в експлоатация зависи на първо място от своевременното обявяване на обществената поръчка, на следващо, дали ще бъде обжалвана, дали ще бъде направено искане за временни мерки, дали отговорният ресорен министър ще разпореди плащане в указания срок на държавната такса в хипотезата на касационно обжалване и пр. Тоест – втората част от изявлението на мин. Гетов се състои от полулъжи, полуистини и откровени внушения.
И доколкото изпълнението на проекта „Подкрепа развитие на системата за спешна медицинска помощ” е бъдещо несигурно събитие, видно от докладите на проф. Гетов до министъра, изпълнението на индикаторите по останалата част от проектите, в ресора на проф. Гетов, е невъзможно!
Направените дотук разходи ще останат за сметка на бюджета на МЗ, а пропуснатите ползи са за сметка на всички български граждани. От справките за финансовото изпълнение на ПВУ е видно, че разплатените суми по проекти, изпълнявани от МЗ са само за К12.И4 – „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха”.
От финансовото изпълнение на плана е видно, че от 308 млн. бюджет от ЕС, по първото плащане от ПВУ, към 31.01.2024 към МЗ са изплатени 15 милиона. Дали проф. Гетов представя полуистини, полулъжи или откровени внушения, данните са проверими и достъпни на https://www.minfin.bg/bg/1562.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последни новини